Optimaliseer uw ROI met hetzelfde mediabudget

Download de gratis case-study

Hoe meet Connect het effect van verschillende touchpoints? Download de case study! Lees verder

Interesse in een advies op maat?Aanhef:

Bel direct met:
Vincent Kuijpers
Expert Brand & Communication
t 020-5225735

Door de mediafragmentatie is het aanbod aan paid, owned en earned media, oftewel touchpoints, de afgelopen jaren sterk toegenomen. Door deze grote overvloed aan media is het voor adverteerders steeds moeilijker de juiste touchpoints op het juiste moment te kiezen.Dat terwijl krimpende communicatiebudgetten adverteerders dwingen steeds gefundeerde beslissingen te nemen over welke touchpoints ze wel en niet in campagnes inzetten. Naast het beschikbare budget, is de keuze voor touchpoints ook afhankelijk van de doelstelling. Voor het bouwen van merken (branding) kunnen andere touchpoints een rol spelen dan bij het stimuleren van de verkopen onder bestaande en nieuwe klanten.
 
Het wordt voor adverteerders dus een steeds grotere uitdaging om in de overload aan verschillende media en krimpende communicatiebudgetten de juiste touchpoints voor het juiste doel te selecteren en in te zetten. Connect is uitermate geschikt om te helpen bij deze complexe uitdaging.

Connect: wat is het?

Connect is een nieuwe touchpoint-analysetool, die een 360 graden blik biedt op de prestaties van uw merk over drie soorten touchpoints:
  • Paid media: reclame, sponsoring, productplacement, enz.
  • Owned media: winkels, productervaringen, website, enz. 
  • Earned media: gesprekken tussen mensen, mond-tot-mondreclame, enz.

Connect: hoe werkt het?

Connect meet de impact die de inzet van elk touchpoint heeft op de brand equity van uw merk. Om de resultaten in context te plaatsen, kunt u de prestaties van uw touchpoints benchmarken tegen die van concurrenten. Connect meet de prestaties van uw touchpoints dus altijd in context. 
 
Uit wereldwijd onderzoek met Connect hebben we al veel belangrijke lessen over de inzet van paid, owned en earned media geleerd. We delen er drie met u.


Les 1: De 20/80 regel gaat ook voor touchpoints opWereldwijd onderzoek met Connect wijst uit dat 20% van de touchpoints 80% van het succes bepalen. Het gaat erom dat je investeert in de juiste 20%. Wij kunnen uw meest effectieve touchpoints met Connect identificeren.

Met deze kennis kun je als merk uw ROI optimaliseren door:
  • Meer impact te creëren met hetzelfde mediabudget;
  • Media-uitgaven te verlagen en dezelfde impact behouden;
  • Mediaplanning, touchpointselectie en contentstrategie te verbeteren.

Les 2: Van concurrenten kun je leren

Uit campagne-evaluaties trekken adverteerders vaak alleen lering uit de eigen touchpoint-inzet binnen een specifieke campagne. Dat is enigszins kortzichtig. Je kunt immers ook leren van de touchpoint-inzet van concurrenten. Dat doen we standaard binnen Connect. Zo ook in een Connect studie voor een bekende serviceprovider. Door de touchpoint-inzet van de belangrijkste concurrent te analyseren, kwamen we onder andere tot de volgende drie waardevolle inzichten:
 
Benadruk de voordelen voor de klant
De boodschap van de concurrent richtte zich in alle paid, owned en earned touchpoints op het benoemen van de voordelen van de dienstverlening voor de klant en het geven van incentives aan trouwe klanten. Dit bleek vele malen effectiever te zijn dan de communicatie van onze klant, die een sterke productfocus had.
 
Wees consistent
De belangrijkste concurrent had een onderscheidende merkidentiteit met drie contrasterende kleuren, die zij in alle online en offline touchpoints consistent liet terugkomen. Connect toonde aan dat dit de herkenbaarheid en effectiviteit van de touchpoints vergrootte. Onze klant daarentegen had alleen een sterke offline identiteit. Website en social media waren anders ‘gebrand’ waardoor het merk onvoldoende opviel en niet voldoende herkenbaar was.
 
Maak waar wat je als merk belooft
Voorafgaand aan de lancering van een wervingscampagne had de concurrent heel zijn infrastructuur en operationele capaciteit vergroot. Zo konden ze leveren wat ze beloofden in hun campagne. Onze klant daarentegen kon vaak onvoldoende waarmaken wat ze eerder op social media beloofd hadden.

Les 3: Onderscheid je door unieke touchpoints in te zetten

Voor een bekende opticien kwamen we erachter dat zij de juiste (invloedrijke) paid media inzetten. Het advies was dan ook om deze media te blijven inzetten, maar wel te blijven streven naar differentiatie in creativiteit en uitvoering om voldoende op te vallen binnen de ‘clutter’ aan reclame van concurrenten.
 
We leerden verder dat o.a. reviews, aanbevelingen, blogs en forums, reclame op sportclubs en bioscoopreclame extra kansen bieden. Deze media worden door relatief weinig concurrenten actief ingezet, terwijl ze wel invloedrijk zijn bij de keuze voor een opticien. Ons advies was daarom ook om het toekomstige mediaplan uit te breiden met deze ‘nieuwe’, onderscheidende touchpoints.

Meer weten?

Dit waren slechts een paar lessen, die we door de inzet van Connect leerden. Geïnteresseerd in meer inzichten of wil je weten hoe we de ROI en efficiency van jouw mediabudget kunnen vergroten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze branding & communicatie expert Vincent Kuijpers via het contactformulier of bel hem direct.