Welke vragen stelt Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen?

Het Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen ondervraagt actieve deelnemers (en pensioengerechtigden) onder andere naar de volgende thema’s:
 
Tevredenheid ten aanzien van:
 • uw dienstverlening;
 • uw informatievoorziening;
 • uw financiële resultaten;
 • uw pensioenregeling.
 
Loyaliteit ten aanzien van:
 • uw pensioenfonds ten opzichte van andere financiële dienstverleners.
 
Vertrouwen in:
 • het Nederlands pensioenstelsel;
 • uw pensioenfonds;
 • de minimale pensioenuitkering bij uw pensioenfonds.
 
Communicatie-effectiviteit
U kunt uit een standaardlijst van informatiemiddelen aangeven welke middelen op uw pensioenfonds van toepassing zijn. De lijst bevat onder andere het pensioenoverzicht, de website, pensioenkrant/-magazine, e-nieuwsbrief, e-mail contact, telefonisch contact, publieksjaarverslag.

We vragen voor vrijwel alle informatiemiddelen naar onder andere:
 • de gebruiks- en leesintensiteit;
 • de beoordeling op aspecten als: begrijpelijkheid, hoeveelheid en belang van de informatie;
 • algemene tevredenheid.

Eigen vragen toevoegen 
Het is altijd mogelijk tegen meerkosten een beperkt aantal fonds-specifieke vragen mee te laten lopen.